Bio

Rođen 1961. godine u Bajinoj Bašti, osnovne studije južnoslovenskih književnosti studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao i završio magistarske studije nauke o književnosti. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu uz mentorstvo prof. Dr Miroljuba Radojkovića sa disertacijom “Razvojni aspekti privatizacije masmedija u Srbiji” i stekao akademsko zvanje doktora političkih nauka.

Tokom karijere radio je kao profesor osnovne i srednje škole, funkcioner u javnoj upravi, pokretač, rukovodilac i urednik lokalnih medija i prekograničnih medijskih organizacija u Srbiji i Bosni i Hercegovini – Drina Mreža, Komisija za rijeku Drinu. Značajan doprinos dao je uspostavljanju i razvoju nezavisnih medijskih institutcija i nevladinog sektora u Srbiji – ANEM, NUNS, CESMIK. Pokretač je i koordinator edukacijskih i medijskih programa regionalne saradnje realiziranih pod pokroviteljstvom vodećih međunarodnih i evropskih institucija, donatora i vlada. Boravio je na studijskim i stručnim programima u SAD, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Španiji, kao i svim postjugoslovenskim državama.

Akademsku karijeru započeo je kao asistent na odeljenju Beogradskog Učiteljskog fakulteta u  Novom Pazaru te, potom, na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Od 2016. godine pokrenuo je samostalnu viskoškolsku ustanovu akademskih studija Visoka škola za komunikacije u Beogradu na kojoj se realizuju studiji komunikologije i kulturologije. Dekan je Visoke škole za komunikacije te vanredni profesor u naučnoj oblasti komunikologije sa naučnim interesovanjima u medijima, odnosima s javnošću i marketingu. Angažovan je na razvoju programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Urednik je naučnog časopisa Humanistika a objavljuje radove u časopisima i na konferencijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj te Crnoj Gori. Član je ECREA-e i IAMCR i ICA-e.

CV u formatu EuroPass ovde