Category: Esej

Šta mediji mogu da nauče od nauke?

Druga dekada veka bliži se kraju a neke fundamentalne pretpostavke otvorenog društva i medijskih sloboda ostale su zaglavljene u 19. veku. Pitanja slobode izražavanja tesno su...

Godine koje su pojele strategije

Deregulacija nije završena sve dok se država i politički establišment ne povuku iz direktnog odnosno prikrivenog/posrednog medijskog vlasništva a samim tim i presudnog uticaja na medije....

Veliki problemi malih

Sloboda medija i egzistencija redakcija i njihovih vlasnika, po svemu sudeći, nastavljaju da bivaju dominantne teme i tokom ove a, po svemu sudeći, i narednih godina....

Mogu li mediji bez nauke

Poslednja godina prve “Medijske strategije” u Srbiji je na izmaku. Medijska zajednica, oličena u novinarima, urednicima, menadžerima i vlasnicima medija, uglavnom je nezadovoljna učinkom najavljivanih reformi...

Tipologija novinarskih žanrova

Razvoj medija i savremenih medijskih tehnologija nezamisliv je bez teorijskog promišlljanja pretočenoh u inovacije i naučno stručnu literaturu. Poput svake druge ljudske delatnosti i savremeni mediji...

Novo odelo za revolucije

Pored toga što ova knjiga predstavlja mali brevijar za revolucionare – početnike, ona predstavlja i korisno štivo za njene antagoniste – proizvođače teorija zavera! U čemu...

Veliki gutaju male

Lokalno novinarstvo u Srbiji proživljava teške dane a posebno kritičan period nastupio je za lokalne televizijske stanice. Budući da su tehnički i tehnološki veoma složene i...