Jesu li novinari “sedma sila”?

O tome koliko savremeno novinarstvo utiče na javnu sferu i društevene tokove vode se žestoke polemike a mišljenja su polarizovana i suprotstavljena. Novinarima se, sve češće,...